Copyright

Uitzondering voor beeld

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CC0-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Voor het overnemen van beeldmateriaal heb je nadrukkelijk toestemming nodig van de rechthebbenden. Dat zijn onder meer Bert Verschoor en Jolanda Vos. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat de ondernemersvereniging zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar jouw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze website.